Menu

Därför kan husdjur behöva specialkost

Alla djur är individer och har olika behov. En del husdjur lever ett långt, lyckligt och hälsosamt liv på kattmat köpt i vanliga livsmedelsbutiker. Andra, och i synnerhet djur med hälsoproblem, kan behöva en mer anpassad kost och även om det blir dyrare så kan det hjälpa djuren något otroligt att lägga om kosten och ersätta den gamla maten. Vissa hälsoproblem kommer veterinären att informera om, och i de fall man själv upptäcker att djuret behöver lägga om kosten, så kan man givetvis be om råd i djurbutiker eller hos veterinär om man är osäker på djurets behov.

Exempel på relativt vanlig specialkost för katt & hund:

Det finns specialkost för otroligt många olika åkommor och kost som verkar förebyggande. Några besvär är dock mer vanligt förekommande än andra. Specialkost är mycket dyrare än den man köper i vanlig butik, men den går oftast att hitta billigare i butiker online. Sådana leveranser tenderar att bli relativt tunga och frakten kan därför bli mer kostsam än vid inköp av andra produkter, så här gäller det att jämföra om man vill komma så billigt undan som möjligt. Fraktar man själv en del via ditt företag, så kan det finnas flera lösningar att hitta hos Fraktus. Nedan följer några relativt vanligt förekommande besvär samt motsvarande specialfoder för hundar och katter:

  • Övervikt. Det här är dessvärre ett vanligt problem bland såväl hundar som katter, och kan leda till liknande problem som hos människan. Därför finns det särskild mat som anpassats för överviktiga djur eller djur med tendenser att gå upp i vikt. Genom att välja ett inriktat näringsrikt specialfoder mot just övervikt, kan man kontrollera vikten och därmed styra djurets hälsa i rätt riktning. Övervikt bland unga djur kan öka risken för övervikt i vuxen ålder och det är därför viktigt att man håller sig uppdaterad även avseende unga hundar och katters vikt.
  • Senior. Det händer mycket i djurkroppar med ålderns gång, och ett seniorfoder kan därför hjälpa djuret att bibehålla hälsan och möjliggöra så ungdomlig och rörlig fysik som möjligt även på ålderns höst.
  • Efter kastrering. Även efter kastrering förändras djurs beteende, vilket ofta innebär mindre energiförbrukande aktiviteter. Därutöver kan vissa urinrelaterade problem öka efter kastrering och därför finns det specialfoder som hjälper till att ge rätt sorts energi, samtidigt som det verkar förebyggande mot särskilda besvär och håller djurets vikt under kontroll.
  • Leder. Precis som människor, så blir många djur mindre rörliga och upplever fler besvär med muskler och leder med åldern. Detta kan bero på artros eller annan åkomma, men även vara en naturlig övergång i livet då kroppen förändras och kan minska produktion av nödvändiga ämnen, såsom exempelvis glukosamin. Beroende av hur berört djuret är av mindre rörlighet och om det beror på sjukdom eller ej, så finns specialkost för att underlätta problem och verka förebyggande genom antiinflammatoriska ämnen och tillförsel av t.ex. glukosamin.

Specialkost kan således hjälpa ditt djur till bättre livskvalitet, men kan komma att behöva ändras med djurets ålder eller vid hälsoförändringar.