Menu

Lär barnen empati för djur

Att lära våra barn empati för djur och natur skapar en grundläggande respekt för levande ting som är oerhört viktig att ha under hela livet. Barn älskar att utforska och att lära sig mer, så de yngre åren är ett utmärkt tillfälle att tillsammans med barnen upptäcka glädjen i att hjälpa de som är mindre och svagare. För även om man är liten är man oerhört viktig – det gäller både myror, humlor och barn.

Det stora i det lilla

Inte alltför sällan är yngre barn lite rädda för insekter och spindlar. Det flygs och kryps och det kan såklart vara lite otäckt när man som barn inte har så mycket kunskap om de där små liven. Här är det viktigt att du som förälder träder in och hjälper barnet att lära mer. Även om du själv inte heller har så mycket kunskap eller tycker insekter är trevliga, så är dina reaktioner väldigt viktiga för hur ditt barn lär sig hantera sin egen rädsla och osäkerhet när det kommer till småkryp. Kom ner på barnets nivå, både fysiskt och mentalt – sätt dig ner och titta på den insekt ni har hittat, och prata om den. Varför tror du den är just här? Hur tror du att den mår och vad tror du den behöver? Kan vi hjälpa den på något sätt? Hur tror du den kommer känna sig om vi hjälper den? Att personifiera även små insekter hjälper barnen att relatera till dem och bättre förstå att även de är viktiga och kan behöva hjälp. När insekten eventuellt har fått er hjälp är det också viktigt att fortsätta prata med barnet för att ”knyta ihop säcken”. Vad var det ni just var med om, vad var det som hände? Förklara också hur stolt du är över ditt barn som hjälpte någon så liten som en humla, och hur glad humlan är för att just barnet hjälpte till. På det här sättet hjälper du som förälder till att bygga förståelse och empati hos ditt barn, och det är värt allt!