Menu

Foderbrist

Under år 2018 var det en fruktansvärd torka som drabbade stora delar av Sverige. Det i sin tur ledde till skogsbränder och mycket annat. Dessutom orsakades en enorm foderbrist i flera länder. Sverige var ett av de länder som drabbades allra värst. Här började en import av foder äga rum, priserna steg och många fick skicka sina djur till slakt för att de inte hade foder, eller helt enkelt inte hade pengar att köpa foder för. Det ledde till enorma köer hos slakterierna och många djur fick plågas av hunger i väntan på slakt. Foderbristen är något som drabbar alla. Men kan man förebygga den?

Bevattning

På samma sätt som det finns harvar och andra verktyg för att sköta om en åker finns det också olika bevattningssystem. Om man har en åker nära välfyllda vattendrag, eller kanske vid havet är vatten ofta inget problem. Det finns flera lösningar som ordnar bevattning och några av dem har också filter som tar bort salt ur havsvatten. Med bevattning behöver man inte oroa sig för torka på samma sätt.

Lagra när det finns

Många fodersorter kan lagras ett bra tag. Det kan därför vara klokt att se över sina möjligheter under de år det finns gott om foder. Kanske har man en lada som inte används, men som är i gott skick? Det innebär möjligheter att både lagra havre, hö, ensilage och halm.

Skörda det andra missar

Under förra sommaren blev det plötsligt viktigt att se allt foder som överhuvudtaget existerade. Kommuner började upplåta stora gräsytor och det som växte upp fick bönder sedan skörda. Många tog även åt sig uppgiften att plocka vass vid stränder. Det är faktiskt ett utmärkt sätt att fylla ut fodret vid en brist och det gör också att ständerna hålls rena. Utefter vägkanter växer det ofta högt gräs och även det kan skördas. Det gäller bara att se upp så att skräp med mera inte kommer med i klippet. Har man en trädgård kan man låta gräset växa och sedan låta djur beta där. Om det inte går kan man slå ner gräset med en lie och lägga i säckar som man sedan tar med sig.

Om det finns ängar i närheten som inte används kan man också ta kontakt med ägaren eller kommunen och fråga om de kan få skördas. Gräset kanske inte har det allra bästa näringsvärdet men djuren får i alla fall något att tugga på. Om man inte får tag i foder kan lösningen vara att köpa ensilagepellets. Det är helt enkelt pellets med pressat ensilage. Det gäller dock att vara snabb. Vid en foderbrist tar de slut snabbt. Det går också bra att hamla träd och samla grenar med löv och ge åt hästar och kor. Det ger dessutom tänderna lite extra motion.