Menu

Allmänt om djur  

Området djur är gigantiskt och här finns det verkligen mycket att skriva om. Dock ska detta bli generellt och ganska så kortfattat. När det gäller djur finns det de som har dessa som husdjur, de som finns på zoo samt alla de som lever vilt i skog och mark. Nu är det heller inte alla djur som i skog och mark som lever fritt, utan här finns det de som är bönder eller djurägare och låter dessa gå i inhägnade områden för att de inte ska försvinna eller bli attackerade av andra djur. Här ska det börjas med alla de djur som lever som husdjur i många hem.

Husdjur är något som egentligen många gånger används för helt fel varelser. Naturligtvis kommer alla dessa att vara ett djur i någon form eftersscarlet macaw in flightom de är ett levande väsen. Även människan är ett djur men vi är de som har lyckats placera oss högst i näringskedjan och sedan behållit denna plats under all tid som gått. Gällande husdjur i hemmen så finns det däggdjur vilka då är alla de som föder levande ungar. Efter detta så finns det amfibier inom vilket område ormar, ödlor och grodor ingår. Efter detta så finns det även fiskar och alla dessa kallas av någon anledning för husdjur i ett samlingsnamn.

Det finns även många som är intresserade av djur och då vill de gärna se dem i deras naturliga miljö. Det närmaste de flesta kommer detta är att besöka ett zoo, där de kan få chansen att se olika djur från alla delar av världen. Ett annat sätt att se dessa djur är att åka på ett safari, men detta kan i gengäld kosta så mycket att många avstår från detta. Annat är det med alla de boskap som finns på bondgårdar. Här kommer alla att kunna se och röra vid dessa utan att kanske behöva betala något för detta. Helt enkelt så finns djur överallt och du som är människa kommer också att räknas till alla dessa. De är dina släktingar och därför är det viktigt att visa respekt och behålla den viktiga näringskedjan som finns.