Menu

Tamdjurens vilda föregångare

Alla de djur som människan idag håller som husdjur eller tamboskap har en gång i tiden funnits i vilt tillstånd – allt från hästar och får till hundar och katter. Av dessa är hunden sannolikt det djur som har förändrats mest av människan, då en mängd olika raser har utvecklats för olika syften genom historien. Alla hundar, från mops till schäfer, har dock samma ursprung – vargen.

Vargen är idag det största vilda hunddjuret i världen. En varghane väger mellan 30 och 50 kilo, och kan i vissa områden av världen bli så långa som 160 centimeter (utan svansen) och så höga som 80 centimeter. De hundraser som tagits fram av människan är en parentes i historien jämfört med vargar, då hunddjuren först utvecklades för 30 miljoner år sedan och de första vargarterna uppstod för ungefär 2-5 miljoner år sedan.

Vargen är minst sagt kontroversiell i Sverige, då många bönder som håller sig med boskap har utsatts för attacker från vargar. Detta har lett till en het debatt, där den mest extrema positionen är att man ska utrota vargen från Sverige, eller i alla fall hålla vargbeståndet på absolut miniminivå. Detta är något som vargen redan har utsatts för i en rad andra länder genom historien, då vargen en gång var världens mest utbredda däggdjur. I takt med att människan har förföljt och jagat vargen har dock dess utbredningsområde minskat betydligt. Ett bättre alternativ för att undvika vargattacker än att utrota vargen är därför att skydda sig själv och sitt boskap så gott det går, till exempel genom att bygga ett högt staket runt sina ägor. På Byggmax.se finns allt material man behöver för ett liknande projekt – klicka här för att se deras sortiment.

Även tamkatter har vilda motsvarigheter. Det största vilda kattdjuret i Sverige är lodjuret, som liksom vargen är ett av ”de fyra stora” rovdjuren i Sverige. Faktum är att lodjuret är det största kattdjuret i hela Europa, trots konkurrens från bland annat panterlon, som är nära besläktad med lodjuret och förekommer på den iberiska halvön.

Det går inte att missta att lodjuret är ett kattdjur när man betraktar hur det rör sig, sitter och ligger. Det som däremot skiljer lodjuret från våra tamkatter är (förutom storleken) de karakteristiska tofsarna längst ut på lodjurets öronspetsar och den korta svansen. Lodjurs päls kan variera mycket i utseende, men är vanligtvis rödbrun eller gulbrun med mörkare, nästan svarta fläckar. Även om lodjurets utbredningsområde liksom vargens har minskat genom historien är det lyckligtvis inte utrotningshotat.