Menu

Djurskyddslagen i Sverige

Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag. Den första djurskyddsförordningen antogs 1857 och den nuvarande ramlagen 1988. Alla djur i Sverige omfattas av lagen, även djur som utsätts för djurförsök. Djurskyddslagen utgår ifrån att djuren ska ges möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Man kan givetvis diskutera länge hur naturlig all djurhållning egentligen är, men jämförelsevis håller Sverige en hög standard. Även inom EU har djurskydd fått en alltmer framskjuten position men generellt kan man påstå att efterlevnaden av lagen är högre i Sverige, även om det finns undantag.

Undvik importerat kött för bättre djurhållning

Ett exempel på vanvård är den skräckgård som polisen upptäckte norr om Arlanda i maj. Kor som var på rymmen från fruktansvärda förhållanden ledde polisens uppmärksamhet till gården. Tyvärr slutade det inte lyckligt för många av djuren, fler djur har fått avlivas. Djurskyddslagen omfattar inte bara djurhållning utan även transporter och slakt. Ingen slakt får ske utan bedövning och Sverige är ett av få länder där inga undantag görs, inte ens för religiös slakt. Djur får transporteras maximalt 8 timmar i jämförelse med EU där 14 timmars transport är tillåtet och ytterligare 14 timmar om djuren får vila och vatten 1 timme. Även om det spelar den svenska köttindustrin i händerna så bidrar man till en bättre djurhållning om man enbart äter svenskt kött och undviker det importerade.

Alla har ett ansvar

Det är Jordbruksverket som är den centrala myndigheten för djurskydd. Även hållning av sällskapsdjur och försäljning av dessa regleras genom lagstiftningen och alla djurägare har ett ansvar för att deras djur inte ska fara illa. Exempelvis är det förbjudet att resa bort och lämna sin katt eller hund utan tillsyn, om så bara för ett dygn, vilket kanske inte alla känner till. Du kanske planerar att flytta från ditt nuvarande boende ett tag, i så fall kan du tryggt lagra ditt bohag på Prinsenslager.se till bra priser. Om din livssituation ändras och du av någon anledning inte längre kan ta hand om ditt eller dina djur, är det bra att tänka på att man ansvarar för att se till att de omhändertas av någon annan, person eller djurhem.